เว็บไซต์เก่า

ขอร่วมแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ ครูชำนาญการ นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก ผู้ได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2566 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ‌

ขอร่วมแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ ครูชำนาญการ นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก ผู้ได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2566 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ‌

ลงข่าว ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566