เว็บไซต์เก่า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดหนูน้อยฟันสวย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดหนูน้อยฟันสวย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น.

สถานที่ : ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

วิดีโอแนะนำเส้นทางไปห้องประชุม :  https://drive.google.com/file/d/1WEh91LNDC_176LW6JtwbicEppkylkg3f/view?pli=1

ติดต่อสอบถาม : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ : 02 200 7649

ลงข่าว ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566