INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดหนูน้อยฟันสวย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดหนูน้อยฟันสวย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น.

สถานที่ : ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

วิดีโอแนะนำเส้นทางไปห้องประชุม :  https://drive.google.com/file/d/1WEh91LNDC_176LW6JtwbicEppkylkg3f/view?pli=1

ติดต่อสอบถาม : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ : 02 200 7649

ลงข่าว ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566