เว็บไซต์เก่า

Thesis Defense Examination Research Entitled “Accuracy of Digital Impression on Edentulous Areas Using Artificial Landmarks: An In Vitro Study” Presented by Mr. Le Zhang

Thesis Defense Examination Research Entitled “Accuracy of Digital Impression on Edentulous Areas Using Artificial Landmarks: An In Vitro Study” Presented by Mr. Le Zhang

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

วันเวลาที่สอบ : 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม B9 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Join Cisco Webex Meetings

Meeting ID: 2641 410 3194

Password: DTDM2023

ลงข่าว ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566