เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการนำเสนอ Basic Technique of Confocal Laser Scanning Confocal Microscopy (กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมระบบส่องกราดแสงเลเซอร์)

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการนำเสนอ Basic Technique of Confocal Laser Scanning Confocal Microscopy (กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมระบบส่องกราดแสงเลเซอร์)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น

 

สามารถรับชมผ่าน Microsoft Teams meeting :
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณสุนิษา งานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย อาคารปฏิบัติการและวิจัย
โทร.7628 หรือ sunisa.kon@mahidol.ac.th