เว็บไซต์เก่า

รองหัวหน้าภาควิชา

Deputy Head of Department

รศ. ดร.ทพญ.ตรีนุช เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

Name (English) : Trinuch Eiampongpaiboon

 

Title : Assistant Professor Dr.

 

Education : DDS,

MSc (Prosthodontics),

Higher Grad. Diploma in Oral Rehabilitation,

One year UCLA/gIDE Master Program in Implant Dentistry,

PhD (Oral Biology), Diplomate Thai Board of Prosthodontics

 

Expertise : Prosthodontics, Implant dentistry, Biomaterial engineering

 

Contact Address :

Department of Prosthodontics,

Faculty of Dentistry, Mahidol University.

 

Phone : (66 2) 200-7817-18

 

E-Mail : trinuch.eia@mahidol.ac.th