เว็บไซต์เก่า

รศ. ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

D.D.S,
Certificate of Advanced Graduate Study (CAGS) in Pediatric Dentistry,
Master of Science in Dentistry (MSD) in Dental Public Health,
Doctor of Public Health (Dr.P.H.) in Heath Education and Behavioral Sciences (International Program),
Diplomate, Thai Board of Dental Public Health

ความเชี่ยวชาญ : ทันตสาธารณสุข

โทรศัพท์ : 02-200-7809

E-mail address : tippanartv@hotmail.com,
tippanart.vic@mahidol.ac.th