เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

อ. ทพ.ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) ,
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (ร.ป.ม.)

ความเชี่ยวชาญ :
นโยบายทันตสาธารณสุข,
การวางแผนการประเมินผลโครงการ

โทรศัพท์ : 02-200-7809-10 ต่อ 24

E-mail address : Teerawat.tus@mahidol.edu