เว็บไซต์เก่า

อ. ทพ.ธนะศักดิ์ ธนสารสุขสถิตย์

อาจารย์พิเศษสาขาปริทันตวิทยา

ท.บ.,
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ปริทันตวิทยา),
อ.ท. (ปริทันตวิทยา),
D.D.S.,
Grad. Dip. in Clin. Sc. (Periodontics),
Dip. Thai Board of Periodontology

ความเชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : thanasak_na@hotmail.com