เว็บไซต์เก่า

อ. ทพญ.ศิรดา โชคดีวาณิชย์ธำรง

อาจารย์ประจำภาควิชา

ทบ.

Expertise : พยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

โทรศัพท์ : 02-200-7829

E-mail : Sirada.chk@outlook.com