เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

อ. ดร.ทพญ.รักษณัณน์ การเวกปัญญาวงศ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,
PhD in Oral Health Science (Division of Preventive Dentistry),
Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata University, Japan 2.

โทรศัพท์ : 02-200-7809-10 ต่อ 13

E-mail address : raksanan.kar@mahidol.ac.th