เว็บไซต์เก่า

อ. ดร.ทพญ.ปุญญานิช รุ่งนาวา

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

Name (English) : Punyanit Rungnava

 

Title : Lecturer Dr.

 

Education : DDS, MSc (Dentistry)

Master of Learning Science and Technology (USyd) PhD (Education, USyd)

 

Expertise : Prosthodontics

Education, Learning design, Educational Technology

 

Contact Address :

Department of Prosthodontics,

Faculty of Dentistry, Mahidol University.

 

Phone : (66 2) 200-7817-18

 

E-Mail : punyanit.run@mahidol.ac.th