เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

รศ. ทพญ.แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์

ท.บ.,
M.S (Dental Materials Science),
Post Graduate in Pediatric Dentistry,
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

E-mail : dtppc@mahidol.ac.th