เว็บไซต์เก่า

ผศ. ดร.ทพญ.ปิยดา แก้วเขียว

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

PhD Epidemiology and Public Health- King’s College London, United Kingdom
M.Sc. Dental Public Health (Merit) – King’s College,London,United Kingdom
Diploma in Dental Public Health, Royal College of Surgeons England (DDPHRCS Eng.)
Doctor of Dental Surgery (D.D.S.) – Mahidol University

โทรศัพท์ : 02-200-7809-10 ต่อ 17

E-mail address : piyada.gaw@mahidol.edu