เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.พีรทัศน์ พิทักษ์ธนากูล

สาขาทันตกรรมหัตถการ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์

– พ.ศ. 2565 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทบ.) เกียรตินิยมอันดับ 1
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ : Operative Dentistry

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2200-7825-6

EMAIL : pheeratas.phi@mahidol.ac.th