เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

รศ. ทพญ.เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์

อาจารย์พิเศษสาขาปริทันตวิทยา

วท.บ.,ท.บ.,
ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ปริทันตวิทยา),
M.D.S. (Periodontology),
อ.ท. (ปริทันตวิทยา)

ความเชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : penpan.lao@mahidol.ac.th