เว็บไซต์เก่า

อ. ทพญ.เปมมิกา อินทโต

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ทบ.)

โทรศัพท์ : 02-200-7809-10 ต่อ 12

E-mail address : pemmika.int@mahidol.edu