เว็บไซต์เก่า

ผศ. ดร.ทพญ.นพวรรณท์ นาควิโรจน์

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

Name (English) : Noppavan Nagaviroj

 

Title : Assistant Dr.

 

Education : DDS, MSc (Prosthodontics),

PhD (Biomedical Engineering)

 

Expertise : Prosthodontics Biomedical Engineering

 

Contact Address :

Department of Prosthodontics,

Faculty of Dentistry, Mahidol University.

 

Phone : (66 2) 200-7817-18

 

E-Mail : noppavan.nag@mahidol.ac.th