เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ผศ. นพ.ทพ.นิษณ์ โอกูม่า

อาจารย์ประจำสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

ท.บ., วท.ม. (เวชศาสตร์ช่องปาก), พ.บ.
D.D.S., M.Sc. (Oral Medicine), M.D.

ความเชี่ยวชาญ : การวินิจฉัยโรคช่องปาก , เวชศาสตร์ช่องปาก

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : nitzumo@gmail.com