เว็บไซต์เก่า

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ณัฏยา อัศววรฤทธิ์

อาจารย์พิเศษ

วท.บ., ท.บ., ป.ชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์),
อ.ท. (สาขาทันตกรรมประดิษฐ์),
อ.ท. (สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า)

ความเชี่ยวชาญ :
Dental Occlusion, Temporomandibular disorders,Prosthodontics

โทรศัพท์ : 02-200-7856 ต่อ 19

E-mail : nattaya.asw@mahidol.ac.th