เว็บไซต์เก่า

ผศ. ทพ.คัมภีร์ ทรงกำพล

– ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
– ป.บัณฑิต (รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ :
Oral and maxillofacial radiology

Tel. : 02-200-7837 ext.12

E-mail : khumpee.son@mahidol.ac.th