เว็บไซต์เก่า

นางสาวจิราภรณ์ สะเมนรัมย์

หัวหน้าคลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว

หัวหน้าคลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว และ
ศูนย์จัดการความเจ็บปวดใบหน้า-ช่องปากและทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ

โทรศัพท์ : 02-200-7779, 02-200-4468