เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

อ. ทพญ.จุฑารัตน์ จินตกานนท์

อาจารย์พิเศษสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

ท.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(เวชศาสตร์ช่องปาก) , D.D.S., Grad. Dip. in Clin. Sc.
(Oral Medicine)

ความเชี่ยวชาญ : การวินิจฉัยโรคช่องปาก