เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

อ. ดร.ทพ.ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย์

ท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ2),
วท.ม.(ทันตกรรมประดิษฐ์),
Ph.D. (Dental Science),
อ.ท. (สาขาทันตกรรมประดิษฐ์),
อ.ท. (สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า)

ความเชี่ยวชาญ :
Dental Occlusion, Temporomandibular disorders, Prosthodontics

โทรศัพท์ : 02-200-7856 ต่อ 18

E-mail : i6494@hotmail.com