เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.อทิชา เฉลิมสุขสันต์

สาขาทันตกรรมหัตถการ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์

– พ.ศ. 2564 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) เกียรตินิยมอันดับ ๑
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ : Operative Dentistry

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2200-7825-6

EMAIL : aticha.cha@mahidol.ac.th