เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

อ. ทพญ.อภิชญา มโนเพ็ชรเกษม

อาจารย์ประจำภาควิชา

วุฒิการศึกษา
– พ.ศ.2560 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2565 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2565 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน มหาวิทยาลัยมหิดล

 

E-mail : apichaya.man@mahidol.ac.th