เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ผศ. ทพญ.อาภัสรา สุคนธปฏิภาค

อาจารย์พิเศษ

– ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
– ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล