เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
การแข่งขันกีฬาแชร์บอล กีฬาสานสัมพันธ์ทันตฯ มหิดล ประจำปี 2565

การแข่งขันกีฬาแชร์บอล กีฬาสานสัมพันธ์ทันตฯ มหิดล ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแข่งขันกีฬาแชร์บอล ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมให้มีบุคลากรทุกคนมีสุขภาพที่ดี และมีเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ที่ชนะตามลำดับ ดังนี้

ผลการแข่งขันกีฬาแชร์บอล ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ทีมรวมเซเลป
รองชนะเลิศอันดับ1 ทีมเจ๊วรรณสั่งลุย
รองชนะเลิศอันดับ2 ทีมลูกครูพละ
รองชนะเลิศอันดับ3 ทีมมีปัญหาปรึกษาการเงินนะคะ