เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาสานสัมพันธ์ทันตฯ มหิดล ประจำปี 2565

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาสานสัมพันธ์ทันตฯ มหิดล ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมให้มีบุคลากรทุกคนมีสุขภาพที่ดี และมีเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ที่ชนะตามลำดับ ดังนี้

ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ : ทีม DAY DONKEY
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง : ทีมสวยสังหาร
รองชนะเลิศอันดับสอง : ทีมหนุ่มพันปี
รองชนะเลิศอันดับสาม : ทีมรวมดาวขาveen

ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ : ทีม ลูกผสม
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง : ทีม WANG ลมๆแล้งๆ
รองชนะเลิศอันดับสอง : ทีม FRESHLY เจ๊วรรณสั่งลุย
รองชนะเลิศอันดับสาม : ทีม MC DENTIST