INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
เครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข”

เครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข”

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 304 – 305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)