เว็บไซต์เก่า

คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากคลองบางปลากด ระดับชั้นเด็กเล็ก เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากคลองบางปลากด ระดับชั้นเด็กเล็ก เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากคลองบางปลากด ระดับชั้นเด็กเล็ก
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ จำนวน 56 คน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากและสนุกไปกับกิจกรรมต่าง ๆ

สนใจเข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมกับสิรินธรทันตพิพิธ
สามารถติดต่อสอบถามผ่านข้อความทาง
facebook สิรินธรทันตพิพิธ – Sirindhorn Dental Museum
หรือโทร 02-200-7653 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย