เว็บไซต์เก่า

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากแก่โรงพยาบาลสงฆ์

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากแก่โรงพยาบาลสงฆ์

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี  มอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก M-Dent จำนวน 200 ชุด แก่โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมี นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์