เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนวิชาชีพทันตแพทย์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนวิชาชีพทันตแพทย์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พรพจน์  เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร พร้อมทีมอาจารย์ทันตแพทย์อีกหลายท่าน ในโครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนวิชาชีพทันตแพทย์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 โดยกิจกรรมช่วยส่งเสริมทักษะการใช้มือ สายตา การรับรู้ และการสัมผัสเบื้องต้น รวมทั้งแนวทางการเรียนรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  โดย พี่ๆ ทันตแพทย์หลากรุ่น ณ ห้องประชุม 304-306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา