เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโล่รางวัลการดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC⁺) ประจำปี 2565 (ระดับเพชร)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโล่รางวัลการดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC⁺) ประจำปี 2565 (ระดับเพชร)

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบโล่รางวัล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC⁺) ประจำปี 2565 (ระดับเพชร) จาก รองศาสตราจารย์ชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในพิธีมอบโล่รางวัลการดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC⁺) ประจำปี 2565 จัดโดยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย ร่วมกับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมในงานด้วย นอกจากนี้ทางคณะฯ ได้เข้าร่วมจัดแสดงบูธ นวัตกรรม Green เรื่อง ตู้อบ Mask พลัง UV-C ภายในงานด้วย

ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง