เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ภาควิชาทันตกรรมเด็กร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ จัดโครงการศึกษาต่อเนื่อง Learn From The Experts I

ภาควิชาทันตกรรมเด็กร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ จัดโครงการศึกษาต่อเนื่อง Learn From The Experts I

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ภาควิชาทันตกรรมเด็กร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ จัดโครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง Learn From The Experts I : A guide to success in restoration of mineral-compromised teeth and pediatric zirconia crown cementation โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงประภาศรี ริรัตนพงษ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ซึ่งงานประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิภพ สายแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนท์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม A2 ชั้น 7 และคลินิกทันตกรรมเด็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา