เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 หน่วยรักษาความปลอดภัยได้ร่วมกิจกรรมบรรยายประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปี การศึกษา 2565 เรียนรู้ด้านความปลอดภัย ฝึกป้องกันระงับอัคคีภัยอพยพหนีไฟ เบื้องต้น

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 หน่วยรักษาความปลอดภัยได้ร่วมกิจกรรมบรรยายประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปี การศึกษา 2565 เรียนรู้ด้านความปลอดภัย ฝึกป้องกันระงับอัคคีภัยอพยพหนีไฟ เบื้องต้น