เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
สำนักงานเขตราชเทวี เข้าตรวจขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร

สำนักงานเขตราชเทวี เข้าตรวจขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการสวัสดิการฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานเขตราชเทวี ในโอกาสเข้าตรวจสอบร้านค้าผู้ประกอบอาหาร ณ ศูนย์อาหารสวัสดิการชั้น 2 อาคารพรีคลินิกตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561