เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โครงการอบรม “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)” สำหรับนักศึกษาระดับบันฑิตศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน

โครงการอบรม “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)” สำหรับนักศึกษาระดับบันฑิตศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน

งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)” สำหรับนักศึกษาระดับบันฑิตศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2564  ณ ห้องประชุม 305-306 ชั้น 3 (ส่วนหลัง) และห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมรสร ชั้น 4 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการช่วยชีวิต เพิ่มโอกาสการรอดชีวิต และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยหากพบเหตุการณ์ไม่คาดคิด