เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
การเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ และประเภทผู้แทนทั่วไป โดยมีผู้บริหารและบุคลากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ร่วมใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งบริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร