เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
อาคารพรีคลินิก ชั้น 2 (อาคาร 5) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-200-7629, 02-200-7630 โทรศัพท์ภายใน 7629 , 7630

 

งานด้าน: ให้คำปรึกษา อย. เบื้องต้น / MOU / ให้คำปรึกษาเครื่องมือแพทย์เบื้องต้น/ ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี
ติดต่อ : นางสาวรัตติพร กายเพชร
E-mail : rattiporn.kay@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-200-7630

 

งานด้าน: สืบค้น IP / ให้คำปรึกษา IP / ร่างอนุสิทธิบัตร / ร่างสิทธิบัตร / MOU / NDA / ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี
ติดต่อ : นายพีรพงษ์ ตัวงาม
E-mail : peerapong.tua@mahidol.edu
โทรศัพท์ 02-200-7629

 

งานด้าน: จัดสรรรายได้ค่าบริการวิชาการ / ประสานงานด้านบริการวิชาการและรับจ้างทำวิจัย / ทุนอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดนวัตกรรมฯ
ติดต่อ : นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีทรัพย์
E-mail : jutatip.srp@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-200-7629

 

งานด้าน: สืบค้น IP / ขอรับลิขสิทธิ์ / MTA / DSA / ความลับทางการค้า
ติดต่อ : นางสาวบุญพิทักษ์ ดอกกุหลาบ
E-mail : boonpitak.dok@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-200-7629