งานประชุมวิชาการทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 3 เรื่อง 3rd MU Orthodontic Symposium : Medications and Orthodontic Tooth Movement ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ท่านสามารถลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาเพื่อเข้าคิวการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ในรูปแบบออนไลน

 

• ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย ในหัวข้อ Building a Team, Pursuit of Excellence, and Hospitality โดย Chef Dan Bark

 

• ระบบลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาเพื่อเข้าคิวการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ในรูปแบบออนไลน์

 

• เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาโทสาชาทันตกรรมจัดฟัน MS in Orthodontics (INTERNATIONAL PROGRAM)

 

• จัดฟันใส Invisalign ราคา 79,999 บาท รับจำนวนจำกัด

 

• ขอเชิญร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

 

• ขอเชิญทันตแพทย์จัดฟัน ทันตแพทย์ แพทย์ทั่วไป และนักศึกษาหลังปริญญา เข้าร่วมโครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “2nd MU Orthodontic Symposium : Digital Technologies in Orthodontics” โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom

 

• ขอเลื่อนกิจกรรม ในวันที่ 2 เมษายน 2563 “การบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

 

• ขอเชิญทุกท่านร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

• ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ “Syndromic Hour” ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

 

• ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ “Syndromic Hour” ณ วันที่ 22 มกราคม 2563

 

• ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย “How to do Aligner and 2D Lingual In-house at a Reasonable Cost.” โดย Dr.Nicolas Salesse

 

• ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ “Mahidol Orthodontic Symposium ครั้งที่ 1” (หมดเขต)

 

• ขอเชิญร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 


 

• ขอเชิญร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

• ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ หัวข้อเรื่อง Self – Ligation Basics to clinical applications (tips and tricks) โดย Dr. Sabrina Chiung-Hua Huang

• ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ORTHODONTICS ALIGNER

• บรรยายวิชาการ CUTTING-EDGE TREATMENT TECHNIQUES AND MECHANICS IN ORTHODONTICS

• ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายวิชาการ ในหัวข้อ Piezocision Assisted rapid orthodontic therapy/A Multidisciplinary Approach

• ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน เปิดรับสมัคร “หลักสูตรฝึกอบรมผู้ชำนาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาทันตกรรมจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร (หลักสูตร 2 ปี)”

• เปิดรับสมัคร “หลักสูตรฝึกอบรมผู้ชำนาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาทันตกรรมจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร (หลักสูตร 2 ปี)”

• “Invisalign University Programme”

• Admission Residency Training Program in Orthodontics (International Program)

• ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับ คลินิกทันตกรรมจัดฟัน จัดงาน Cleft ฟ-ฟัน USR เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และครอบครัว

• สอบโครงร่างงานวิจัย เรื่อง “Relationship of Orthodontic Pretreatment and Posttreatment Scores Evaluated by American Board Of Orthodontics scoring index in Patients of Thai Board of Orthodontics’ Candidates Year 2014”

• สอบโครงร่างงานวิจัยเรื่อง “Effects of different bending methods on surface structure and corrosion of superelastic NiTi archwires” By Dr. Natthanan Rujeerapaiboon

• สอบโครงร่างงานวิจัย เรื่อง “Comparison of the effect of different bending techniques on mechanical properties of Nickel-Titanium arch wire” By Dr. Kanuengnit Pongpat

• สอบโครงร่างงานวิจัย เรื่อง “The Effect of LED Photobiomodulation on Proliferation and Osteoblastic Differentiation of Periodontal Ligament Stem Cells: In Vitro” By Dr. Chaiyapol Chaweewannakorn

• สอบโครงร่างงานวิจัย เรื่อง “Three-dimensional cephalometric norms of Thai adults” By Dr. Kanyawan Ratanamanochai

• สอบโครงร่างงานวิจัย เรื่อง “Comparative evaluation of friction forces in conventional and self-ligating polycrystalline” By Dr. Nattakarn Hirunyapanun

• เชิญร่วมปาร์ตี้จัดขนมลงกล่อง ส. 14 ก.พ. 58 : สโมสรนายทหาร รพ. พระมงกุฏ

• การบรรยายพิเศษ “The CBCT in Orthodontics & Dental Practice, State of the Art & Future”

• Thesis Defence Examination Master s International Program in Orthodontice

• โครงการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ