อ. ทพญ.สุภาวดี จริยะสกุลโรจน์

 

ท.บ., ป.บัณฑิตขั้นสูง (วิทยาระบบบดเคี้ยว)

 

ความเชี่ยวชาญ : Dental Occlusion, Temporomandibular disorders

 

โทรศัพท์ : 02-200-7856 ต่อ 21

 

E-mail : supawadee.jar@mahidol.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment