เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การประชุมวิชาการประจำปี 2565 และ พิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ RCDS 2022 The 10th Annual Scientific Meeting of the Royal College of Dental Surgeons of Thailand

ขอเชิญรับชมและร่วมสนุกกับการประกวดแข่งขัน 1st AGAT COMPREHENSIVE CASE PRESENTATION CONTEST 2022 ผ่านทาง Facebook Live ของสมาคมทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ระดับนานาชาติ องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 18 เรื่อง Collaborative Research In Dentistry

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายรูปแบบ Online Meeting MULTIDISCIPLINARY APPROACH “NEW WAVE OF DENTAL PRACTICE”

งานสัมมนาออนไลน์ “2021 International Webinar Series on Smart Healthcare Science and Technology : Advance motion control for Medical Robotics Technologies”

โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1 เรื่อง Improving Students’ Clinical Decision-making Skills: From Cognitive Theory to Clinical Practice วิทยากรโดย : อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

“2021 The Southern Taiwan Science Park’s aligner orthodontic and temporary anchorage device international training program” Conference Meeting

15th International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) Virtual Conference “Dental Research in COVID-19 Pandemic: Challenges and Opportunities for Improving Oral health Management”

ท่านที่ลงทะเบียนเข้าฟังการประชุมวิชาการ เรียบร้อยแล้ว อย่าลืมเข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 53 ปี “New Trends in Dentistry”

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ.นันธิพร โพธิ์งาม ได้รับรางวัลที่ 1 The Dentsply Sirona Global Clinical Case Contest (GCCC) 2021-2022 ในการประกวดอุดฟัน ระดับนานาชาติ