เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการ “Challenges in biomedical engineering – Journey from research to innovation” จัดขึ้นโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2021 NCKU Overseas Week “FACING THE CHALLENGE OF COVID-19 INTO OPPORTUNITY FOR RESEARCH”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 32ⁿᵈ Annual Scientific Meeting of the South East Asia Association for Dental Education (SEAADE) ในหัวข้อ “Transforming Dental Education Through Innovation, Learning Strategies During and Beyond the Covid-19 Pandemic”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2021 NCKU Overseas Week “COVID-19 is shifting from pandemic to endemic – but what does that mean for Higher Education Institutions?”

2021 NCKU Overseas Week “Facing the challenge of covid-19 into opportunity for research”

2021 NCKU Overseas Week จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ “2021 NCKU-UMP International Conference on Digital Dentistry”

งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ “2021 International Conference on Future Healthcare and Economic Development” (Smart Healthcare and Medical Innovation for the New Normal)

M-Dent News ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564