INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

รางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

เรียนต่อหลังปริญญาที่ทันตฯ มหิดล

ขอแสดงความชื่นชมบุคลากรที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีผลงานวิจัย ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร TOP 10 ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี รักษาฟรี โดย นักศึกษาทันตแพทย์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ สิทธิ์มีจำนวนจำกัด ‌

สอบงานวิจัย เรื่อง “KNOWLEDGE AND ATTITUDES TOWARD EMERGENCY MANAGEMENT OF TRAUMATIC DENTAL INJURIES AMONG ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS IN SAKAEO, THAILAND” โดยทันตแพทย์หญิงกาญจนา เหมันตกุล

ขอร่วมแสดงความยินดี นางสาววรรณวิภา จันทร์หอมกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาการตรวจสอบภายใน

ขอร่วมแสดงความยินดี นายรณกร กันอรุณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาคอมพิวเตอร์

ขอเชิญชวนบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมใส่เสื้อคณะฯสีม่วงเม็ดมะปราง หมายเหตุ : คณะผู้บริหาร สวมสูทสีขาว ในวันคล้ายวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 56 ปี วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567

สอบงานวิจัย เรื่อง “ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดรากฟันแตกหักในแนวดิ่งในฟันที่ผ่าน การรักษาคลองรากฟันที่ถูกวินิจฉัยด้วย วิธีศัลยกรรมทางเอ็นโดดอนต์: การศึกษาย้อนหลังแบบกลุ่มศึกษา-กลุ่มเปรียบเทียบ” โดย ทันตแพทย์พชร พรหมช่วย