เว็บไซต์เก่า

Congratulations Lecturer Sukkarn Themkumkwun Department of Oral and Maxillofacial Surgery On winning “Oral Presentation Award” from the presentation titled “The utilization of three-dimensional virtual surgical planning in alveolar cleft size measurement: technical note and case report” at the 16th Annual Meeting of the Thai Cleft Lip-Palate and Craniofacial Association 2023

M-Dent News ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ขอร่วมแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ณัฐพงศ์ สิรินทวัฒน์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ขอร่วมแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงตรีนุช เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

Call for Application Postgraduate Programs Academic Year 2024

Calling for applications!! Master of Science Program in Implant Dentistry (International Program), Faculty of Dentistry, Mahidol University is now calling for applications for graduate students, the Academic Year 2024

ตารางออกตรวจแพทย์ หน่วยบริการสุขภาพ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานคุณภาพในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565

ชุดกล่องของขวัญ