เว็บไซต์เก่า

ขอเลื่อนจัดกิจกรรม “การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2563 ในวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. (เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด)

มาตรการป้องกันการเกิดโรคติดต่อจากยุง

ขอเชิญชาวทันตฯทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ซ้อมอพยพหนีไฟ