ร่วมกิจกรรมง่าย ๆ 3 ขั้นตอน

STEP 1

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่าน LINE Official เลือกรายการที่ทำให้คุณสนใจ !!

STEP 2

วิ่งสะสมระยะทาง

วิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ ตามที่คุณสะดวกและบันทึกผลสะสมระยะตามกติกา โดยใช้ App นาฬิกา หรือภาพถ่าย

STEP 3

ส่งผลการวิ่ง และรอรับของรางวัล

ส่งผลให้ทีมงาน รอตรวจสอบและรับรางวัลของคุณ ตามเงื่อนไขเวลา!!

App
 • กำหนดการรับสมัคร และกำหนดการวิ่ง

  - เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564
  หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบเต็มจำนวน
  - เริ่มวิ่งวันที่ 12 ธันวาคม 2563 - 12 กุมภาพันธ์ 2564
  - สามารถส่งผลการทำกิจกรรมได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

 • รายการของที่จะได้รับ

  - แพ็กเกจ A เหรียญที่ระลึก
  - แพ็กเกจ B เหรียญที่ระลึก, เสื้อวิ่ง
  - แพ็กเกจ C เหรียญที่ระลึก, เสื้อวิ่ง, ผ้าบัพ
  - แพ็กเกจ D เหรียญที่ระลึก, เสื้อวิ่ง , เสื้อ(Finisher) , ผ้าบัพ

 • การส่งผล

  - ใช้ Application อะไรก็ได้ที่สามารถจับและบอกระยะวิ่ง
  - Capture หน้าจอแสดงผลการวิ่ง หรือถ่ายภาพระยะที่วิ่งจากลู่วิ่งสายพานมาใช้ส่งผลได้
  - ส่งผลการวิ่งได้ที่ คลิกที่นี้

Virtual Run "รักฟัน ปันน้ำใจ"

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล และสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบัน ความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและในปัจจุบันสถานการณ์โรคระบาด โควิด -19 ทำให้มีปัจจัยอื่นมากมายที่ไม่สามารถแสดงออกเชิงกิจกรรมร่วมกันได้เพื่อเป็นการระดมทุน ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ช่วยเหลือศิษย์เก่าและอาจารย์ที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและเจ็บป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้รวมถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งบุคคลดังกล่าวมานี้มีความจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษาด้านโรคช่องปาก ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและมูลนิธิฯ ได้ตระหนักถึงสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยทั่วไปจึงยากให้ได้ออกกำลัยการกันอย่างสม่ำเสมอในช่วงภาวะโรคระบาดนี้ จึงขอเชิญชวน อาจารย์ , ศิษย์เก่า, ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของคณะฯ ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป มาวิ่งแบบเวอร์ช่วล รัน ( Virtual Run) เพื่อสุขภาพของตัวเราเอง และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ เป็นการปันสุขสู่สังคมที่ดีตลอดไป ช่วยกันปันน้ำใจตอบแทนสู่สังคมที่ต้องการความช่วยเหลือและขาดแคลนต่อไป

แพ็กเกจและของรางวัล