INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนวิชาชีพทันตแพทย์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการ “รับน้องพญาไท” ประจำปี 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก แก่นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

งานพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 The Wall Song ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมงานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการเสริมสัมพันธ์ฉันท์ศิษย์-ครู

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูธแนะแนวการเข้าศึกษาต่อภายในงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2565”