เว็บไซต์เก่า

ร้าน M-Dent คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม iNT มหิดล ร่วมจัดแสดง บูธนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในงาน Intercare Asia 2023

นางสาวรัตติพร กายเพชร

นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีทรัพย์