เว็บไซต์เก่า

Achieve Your Dream with NCKU จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan

MU DENT faculty of dentistry

Achieve Your Dream with NCKU จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan

Date and Time :
Friday, March 11th, 2022
14:00 – 16:00 (VN & TL time)
15:00- 17:00 (TW & MY time)

Register : https://me-qr.com/8689094